Premix Cho Heo

WINMIX W10 (0.25%) Hỗn hợp premix dành cho heo con gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên. WINMIX W11 (0.25%) Hỗn hợp premix dành cho heo thịt 30-60kg gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất […]

Mô tả sản phẩm

WINMIX W10 (0.25%)

Hỗn hợp premix dành cho heo con gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên.

WINMIX W11 (0.25%)

Hỗn hợp premix dành cho heo thịt 30-60kg gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên

WINMIX W12 (0.25%)

Hỗn hợp premix dành cho heo thịt 60kg đến xuất chuồng gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên

WINMIX W13 (0.25%)

Hỗn hợp premix dành cho heo nái gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên.

 

Ưu điểm:

Vitamin có chất lượng tốt nhất 

  • Bền trong suốt quá trình sản xuất
  •  Khả năng hữu dụng cao đối với heo.

Khoáng chất có chất lượng tốt nhất

  • Dùng các loại khoáng dạng trơn chảy
  •  Không bị đóng cục

Độ ổn định cao trong suốt quá trình bảo quản

Tỷ lệ trộn cân đối nên khi trộn trong thức ăn rất đồng nhất.

Liên hệ Provimi để được tư vấn về thông tin chi tiết của sản phẩm