Lịch sử hình thành

04/06/2018
Facebook

Provimi tại Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, tiền thân là công ty Nutriway, sản xuất premix và phụ gia thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

Năm 2004, Provimi mua lại Nutriway và đổi tên thành Provimi Việt Nam, tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh và trở thành nhà cung cấp premix hàng đầu ở Việt Nam ở cả hai lãnh vực Gia súc- gia cầm và Thủy sản.

Năm 2011, sau khi Cargill chính thức mua lại, Provimi tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò hàng đầu thị trường trong lãnh vực sức khỏe vật nuôi.

Cơ sở vật chất gồm nhà máy sản xuất, văn phòng đại diện, với 140 nhân sự và phòng Lab chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam giúp Provimi Việt Nam phục vụ tốt khách hàng không chỉ những giải pháp ưu việt về sản phẩm mà cả hỗ trợ kỹ thuật kịp thời và chuyên nghiệp.

Provimi trên thế giới