Dịch vụ NIR

21/08/2018
Facebook

Với dịch vụ NIR hoàn chỉnh, Provimi giúp khách hàng tiếp cận với nguồn dữ liệu rộng lớn về dinh dưỡng lớn nhất trên thế giới nhằm giúp khách hàng am hiểu những thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng nguyên liệu và cám, từ đó thiết kế nên công thức tối ưu hơn

Khách hàng sẽ được hưởng lợi ích từ dịch vụ hoàn chỉnh NIR với các giải pháp thiết thực từ phân tích trong phòng thí nghiệm, thiết lập thiết bị, hiệu chỉnh đường chuẩn và đào tạo sử dụng máy.

Khi khách hàng đã có máy NIR, Provimi cung cấp dịch vụ:

  • Hiệu chỉnh đường chuẩn NIR
  • Phân tích chất dinh dưỡng
  • Chương trình đào tạo tại công ty khách hàng

Khi khách hàng chưa có máy NIR, Provimi cung cấp dịch vụ:

Cài đặt máy Dịch vụ phòng thí nghiệm
•Mua/thuê máy

•Cài đặt thiết bị

•Chương trình đào tạo tại công ty khách hàng

•Phân tích NIR cho các mẫu của khách hàng

•Phân tích hóa lý để bổ sung dữ liệu cho NIR

 

Thế mạnh về c ơ sở dữ liệu lớn mang đến kết quả chính xác nhất!

Với 2 triệu mẫu trên 200 loại thức ăn12 triệu chất dinh dưỡng được phân tích mỗi năm (bao gồm các yếu tố chống dinh dưỡng), dịch vụ NIR từ Provimi cho phép phân tích nguyên liệu nhanh hơn và điều chỉnh công thức nhanh hơn, đồng thời giảm độ biến động của thức ăn thành phẩm, tiết kiệm thời gian và chi phí: