TechBroFlex & PorkMax

05/10/2018
Facebook

TechBroFlex và PorkMax là các phần mềm tiên đoán năng suất vật nuôi, giúp tính toán tác động của các yếu tố khác nhau trong chăn nuôi, mô phỏng ra nhiều tình huống khác nhau để khách hàng có thể chọn chiến lược quản lý và cho ăn tối ưu nhất

Chúng tôi hiểu rằng, để đạt được mục tiêu về lợi nhuận, khách hàng cần phải làm việc trên rất nhiều thông số(chi phí con giống, hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng trong khẩu phần, mật độ nuôi tại trại, trọng lượng của vật nuôi…) và việc cân bằng được tất cả các yếu tố này đồng thời đảm bảo về mặt lợi nhuận là không dễ dàng.

 

Với các phần mềm tiên đoán TechBroFlex và PorkMax từ Provimi, chúng tôi giúp khách hàng hiểu rõ tất cả dữ liệu, quản lý các yếu tố và tìm ra sự cân bằng.

Phần mềm đưa ra cho khách hàng các tình huống mô phỏng khác nhau, cho phép khách hàng có những quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của mình, cho dù là đó là tối ưu hóa các giới hạn sản xuất, làm giảm thiểu thiệt hại bởi các yếu tố bất ngờ hay tối đa hóa năng suất.