Provimi đặt nền tảng lợi thế dựa trên năng lực nghiên cứu sâu rộng hiểu biết sâu sắc về giải pháp dinh dưỡng vật nuôi của hơn 350 bác sĩ thú y, nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng trên toàn cầu. Chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn không chỉ các sản phẩm ưu việt, dịch vụ kỹ thuật tân tiến mà cả trên khía cạnh tư vấn những giải pháp hoàn chỉnh cho các vấn đề kỹ thuật, kinh doanh của khách hàng.

Dịch vụ Provimi đang cung cấp:

  • REVEAL™ – thiết lập ma trận dinh dưỡng nguyên liệu
  • Tối ưu hóa thiết lập khẩu phần thức ăn thông qua phần mềm hỗ trợ
  • Cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm dinh dưỡng và quản lý sản xuất
  • Khảo sát và tư vấn kỹ thuật công nghệ trong nhà máy