Promote ProHacid Advance

Đặc tính Promote ProHacidTM Advance là sự chọn lọc và phối hợp cẩn thận giữa 6 axit hữu cơ nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa của vật nuôi Thành phần Hỗn hợp của 6 axit hữu cơ: axit citric, axit fumaric ,

Promote ProHacid Basic

Đặc tính Promote ProHacidTM Basic chứa các thành phần các axit hữu cơ và muối của chúng, giúp hỗ trợ đường tiêu hóa của vật nuôi. Thành phần Phối hợp 4 hợp chất axit hữu cơ (citric acid, fumaric acid, calcium

Promote ProHacid Plus

Đặc tính Promote ProhacidTM Plus là sự chọn lọc và phối hợp cẩn thận giữa các axit hữu cơ và hỗn hợp tinh dầu thiết yếu nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa của vật nuôi Thành phần Hỗn hợp của 2

Promote Biacid

Đặc tính: Promote BiacidTM là sản phẩm được chọn lọc và phối hợp cẩn thận giữa các axit hữu cơ và hỗn hợp tinh dầu thiết yếu nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa cho gia cầm. Thành phần: Hỗn hợp 7