Xylanase 8.000G

Đặc tính Sản phẩm Xylanase 8,000 chứa thành phần men tiêu hóa xylanase có thể sử dụng cho tất cả các loài nhằm phân hủy xơ tan và xơ không tan trong thành phần nguyên liệu thực vật. Men tiêu

Phyzyme XP 5000L

Đặc tính Phá hủy axit phytic và phóng thích phospho từ phytate trong các hạt ngũ cốc và phụ phẩm của chúng, và từ các loại hạt có dầu. Việc bổ sung men phytase giúp cải thiện tiêu hóa hấp

Phyzyme XP 10.000 TPT

Đặc tính Phá hủy axit phytic và phóng thích phospho từ phytate trong các hạt ngũ cốc và phụ phẩm của chúng, và từ các loại hạt có dầu. Việc bổ sung men phytase giúp cải thiện tiêu hóa hấp

Porzyme tp 100 HP

Đặc tính Sản phẩm Porzyme tp 100 HP là một men tiêu hóa đa thành phần, thiết kế phù hợp cho heo con (đến 25 kg) Thành phần kết hợp đặc biệt của các men khác nhau giúp hỗ trợ