Promote Notox

Provimi cung cấp bộ giải pháp toàn diện Promote NotoxTM bao gồm những sản phẩm hấp phụ độc tố nấm mốc phổ rộng và phổ hẹp Là một trong 4 giải pháp của chương trình Kiểm soát rủi ro về Độc tố […]

Mô tả sản phẩm

Provimi cung cấp bộ giải pháp toàn diện Promote NotoxTM bao gồm những sản phẩm hấp phụ độc tố nấm mốc phổ rộng và phổ hẹp

Là một trong 4 giải pháp của chương trình Kiểm soát rủi ro về Độc tố Nấm mốc, nhằm hoàn thiện quy trình hỗ trợ khách hàng từ bước kiểm soát độc tố nấm mốc đến việc hướng dẫn sử dụng sản phẩm hấp phụ độc tố nấm mốc (AMA) một cách hiệu quả hơn, tăng độ an toàn cho thức ăn chăn nuôi; Provimi cung cấp bộ giải pháp toàn diện Promote NotoxTM bao gồm những sản phẩm xử lý độc tố nấm mốc phổ rộng và phổ hẹp:

 • 5 sản phẩm hấp phụ độc tố nấm mốc (AMA)
 • Hiệu quả được kiểm nghiệm trên vật nuôi và tại phòng thí nghiệm
 • Sự kết hợp các công nghệ khác nhau trong sản phẩm mang đến kết quả tốt ưu nhất

1. Adsorb Afla

 • Thành phần: Hydrated Sodium-Calcium Aluminosilicates Clays (HSCAS)
 • Phổ hấp phụ độc tố nấm mốc: Aflatoxins

Ứng dụng cho thức ăn chăn nuôi của tất cả các loài.

2. Promote NotoxTM

 • Thành phần: Hydrated Sodium-Calcium Aluminosilicates Clays (HSCAS)
 • Phổ hấp phụ độc tố nấm mốc: Aflatoxins, Fumonisins

Ứng dụng cho thức ăn chăn nuôi của tất cả các loài

3. Promote Ultimate D

 • Thành phần: Công nghệ phối hợp các chất bảo quản (chỉ dùng cho heo)
 • Phổ hấp phụ độc tố nấm mốc: Deoxynivalenol

4. Promote Notox LS

 • Thành phần: Aluminosilliacte và phức hợp hữu cơ
 • Phổ hấp phụ độc tố nấm mốc: Aflatoxins, Fumonisins, Zearalenone, Ochratoxin, T2

Ứng dụng cho thức ăn chăn nuôi của tất cả các loài

5. Promote Notox Ultimate V

 • Thành phần: Aluminosilliacte và phức hợp hữu cơ kết hợp với Hydrated Sodium-Calcium Aluminosilicates Clays (HSCAS), vách tế bào nấm men, chiết xuất thực vật và chất chống oxi hóa
 • Phổ hấp phụ độc tố nấm mốc: Aflatoxins, Fumonisins, Zearalenone, Ochratoxin, T2

Ứng dụng cho thức ăn chăn nuôi của tất cả các loài.

Vui lòng liên hệ Provimi để được tư vấn liều dùng tối ưu.