Kiểm soát rủi ro về Độc tố nấm mốc

20/08/2018
Facebook

Kiểm soát chi phí cho Chất hấp phụ độc tố nấm mốc (AMA) với 4 chiến thuật!

Kiểm soát rủi ro về độc tố nấm mốc không chỉ là sử dụng chất hấp phụ độc tố nấm mốc (AMA) trong thức ăn. Để hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý chi phí cho chất hấp phụ độc tố nấm mốc, chúng tôi đã cho ra đời phần mềm Notox Online, đây là công cụ đắc lực hỗ trợ khách hàng quản lý rủi ro về độc tố nấm mốc trên nguyên liệu, từ đó giúp khách hàng sử dụng sản phẩm hấp phụ độc tố nấm mốc một cách hợp lý.

Tại Công ty dinh dưỡng vật nuôi Provimi, chúng tôi tin rằng khi đầu tư 1$ vào chương trình quản lý độc tố nấm mốc lợi nhuận (ROI) đem lại sẽ cao hơn khi đầu tư 1$ vào chất hấp thụ độc tố nấm mốc.

Thực tế, cách tốt nhất để kiểm soát độc tố nấm mốc là  kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào trước khi đưa vào sản xuất. Dựa vào chuyên môn chuyên sâu trong việc quản lý rủi ro độc tố nấm mốc, Provimi đã áp dụng 4 chiến thuật chủ chốt cho khách hàng của mình:

 

01. Phần mềm Notox Online: giúp khách hàng đánh gía rủi ro hiệu quả với kho dữ liệu về các loại nguyên vật liệu nhiễm độc tố lớn nhất trên toàn cầu (150.000 mẫu/năm) được cập nhật mới hàng tuần. Dịch vụ bao gồm 5 loại báo cáo về độc tố nấm mốc khác nhau để phục vụ tùy theo từng nhu cầu khách hàng.
02. Tư vấn kỹ thuật: từ quy trình lấy mẫu đến thiết lập công thức; áp dụng chương trình quản lý độc tố nấm mốc cho từng khách hàng dựa trên các cơ sở dữ liệu từ Notox online và tình hình thực tế của nhà máy khách hàng; sau đó đưa ra các phân tích, tính toán, tư vấn hiệu quả về mặt kinh tế; nhằm đem đến giá trị tốt nhất cho khách hàng
03. Bộ công cụ phát hiện độc tố nấm mốc cho kết quả nhanh và chính xác Quickscan/CHARM
04. Dòng sản phẩm Notox RANGE bao gồm đầy đủ những sản phẩm phổ rộng và phổ hẹp; phù hợp cho từng loài vật nuôi cũng như hấp phụ từng loại độc tố cụ thể.

Phương pháp hiệu quả giúp kiểm soát tốt lượng độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi trong 3 bước:

Chương trình Quản lý Độc tố Nấm mốc từ Provimi mang đến cho khách hàng một giải pháp hiệu quả với chi phí hợp lý để kiểm soát rủi ro độc tố trong 3 bước chính, kết hợp đồng thời với sự hỗ trợ kĩ thuật từ chúng tôi, sẽ giúp khách hàng phát triển chiến lược sử dụng AMA một cách hiệu quả và giúp:

Tiết kiệm đến $1.5/tấn thức ăn bằng cách kiểm soát tốt nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc!

Ba bước chính Provimi tiếp cận, giúp khách hàng quản lý tốt độc tố nấm mốc