Với các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ đa dạng của Provimi, chúng tôi phục vụ khách hàng từ các nhà máy sản xuất thức ăn trong nước và quốc tế, đến các trại chăn nuôi ở từng địa phương

 Nhà máy thức ăn chăn nuôi

Sự đổi mới và cập nhật công nghệ liên tục của Provimi cũng như các chiến lược quản lí thức ăn và dinh dưỡng vật nuôi tạo cho khách hàng lợi thế để phát triển doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi theo cách hiệu quả và bền vững hơn. Hỗ trợ toàn diện từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu đến khi thức ăn chăn nuôi được sử dụng tại trang trại.

 

 Người chăn nuôi

Provimi mang đến các giải pháp đảm bảo về dinh dưỡng và sức khỏe hệ tiêu hóa cho vật nuôi, cũng như các chiến lược quản lí để đối phó với những thách thức của ngành chăn nuôi, những sản phẩm từ Provimi đã được khảo nghiệm kiểm nghiệm, và thực sự phù hợp với nhu cầu của người chăn nuôi tại từng địa phương.

Chúng tôi luôn hướng đến việc tạo ra giá trị bền vững không chỉ cho khách hàng, mà còn là dành cho nhân viên và các đối tác trong trong một môi trường bền vững và cộng đồng thịnh vượng. Điều đó như là một cam kết của mỗi nhân viên trong đội ngũ công ty, từ việc phát triển những công nghệ, kỹ thuật giúp quản lý hiệu quả nguyên liệu, tối ưu chi phí sản xuất cho đến những sản phẩm hướng đến chăn nuôi hiệu quả, an toàn, chúng tôi luôn mong muốn duy trì một mối quan hệ hợp tác hài hòa lợi ích giữa các bên.