Dịch vụ phòng LAB

Năm 2009, Provimi đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm mới với trang thiết bị tiên tiến nhất Việt Nam như công nghệ AAS, công nghệ NIR, phân tích ELISA, sắc tố ion, quang phổ, Nitrogen dựa theo phương pháp