Kết quả tìm kiếm cho thẻ "heo khỏe mạnh":
1 kết quả

IMMUNEX BASIC

Giúp heo vượt qua dịch bệnh ASF bằng việc tăng hệ miễn dịch tự nhiên ImmuneX Basic là một chế phẩm sinh học được thiết kế dựa trên công nghệ đặc biệt, giúp gia tăng miễn dịch và thành tích […]