Kết quả tìm kiếm cho thẻ "tinh dầu":
2 kết quả

Promote Biacid

Đặc tính: Promote BiacidTM là sản phẩm được chọn lọc và phối hợp cẩn thận giữa các axit hữu cơ và hỗn hợp tinh dầu thiết yếu nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa cho gia cầm. Thành phần: Hỗn hợp 7 […]

Sức khỏe đường ruột

Tối ưu hóa năng suất vật nuôi thông qua việc kiểm soát tốt sức khỏe đường ruột: Sức khỏe đường ruột của vật nuôi trở thành mối quan tâm lớn đối với nhà chăn nuôi trong những năm gầy đây […]