Kết quả tìm kiếm cho thẻ "heo":
3 kết quả

IMMUNEX

Giúp heo vượt qua dịch bệnh ASF bằng việc tăng hệ miễn dịch tự nhiên ImmuneX là một chế phẩm sinh học được thiết kế dựa trên công nghệ đặc biệt, giúp gia tăng miễn dịch và thành tích vật […]

Promote ProHacid Advance

Đặc tính Promote ProHacidTM Advance là sự chọn lọc và phối hợp cẩn thận giữa 6 axit hữu cơ nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa của vật nuôi Thành phần Hỗn hợp của 6 axit hữu cơ: axit citric, axit fumaric , […]