Premix cho Gia cầm

WINMIX W20 (0.25%) Hỗn hợp premix WINMIX W20 (0.25%) dành cho gia cầm giống gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên. Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chăn nuôi gia cầm […]

Mô tả sản phẩm

WINMIX W20 (0.25%)

Hỗn hợp premix WINMIX W20 (0.25%) dành cho gia cầm giống gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên. Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chăn nuôi gia cầm chuyên nghiệp.

WINMIX W21 (0.25%)

Hỗn hợp premix WINMIX W21 (0.25%) dành cho gia cầm đẻ gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên. Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chăn nuôi gia cầm chuyên nghiệp.

WINMIX W22 (0.25%)

Hỗn hợp premix WINMIX W22 (0.25%) dành cho gà thịt gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên. Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chăn nuôi gia cầm chuyên nghiệp.

WINMIX W42 (0.25%)

Hỗn hợp premix WINMIX W42 (0.25%) dành cho cút thịt, vịt thịt gồm Vitamin, Khoáng có chất lượng tốt nhất và chất chống oxi hóa tự nhiên. Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chăn nuôi gia cầm chuyên nghiệp.

Ưu điểm:

Vitamin có chất lượng tốt nhất:

  • Bền trong suốt quá trình sản xuất (vì dùng các vitamin vi bọc)
  • Khả năng hữu dụng cao đối với gia cầm (các dạng hóa học hữu dụng nhất trên thị trường đã được sử dụng trong các dòng Winmix cho gia cầm)

Khoáng chất có chất lượng tốt nhất:

  • Dùng các loại khoáng chất Đồng và Sắt dạng trơn chảy
  • Không bị đóng cục.

Độ ổn định cao trong suốt quá trình bảo quản

Tỷ lệ trộn cân đối nên khi trộn trong thức ăn rất đồng nhất.

Liên hệ Provimi để được tư vấn về thông tin chi tiết của sản phẩm