Phần mềm REVEAL

05/10/2018
Facebook

Phần mềm REVEAL giúp tính toán các chỉ tiêu dinh dưỡng, cung cấp các thông tin chính xác và nhanh chóng về giá trị dinh dưỡng của
nguyên liệu. Từ đó, giúp khách hàng có nguồn dữ liệu dinh dưỡng đúng để đánh giá & lựa chọn nhà cung cấp

 

1. Phân tích nhiều chỉ tiêu dinh dưỡng hơn so với chỉ phân tích NIR đơn thuần

Ngoài 5-6 chỉ tiêu cơ bản thông thường, REVEAL đo lường được nhiều loại chỉ tiêu dinh dưỡng khác (bao gồm các chỉ tiêu thuộc sở hữu của tập đoàn CAN với độ chính xác cao hơn)

 

2. Kết nối thành phần dinh dưỡng của nguyên liệu phù hợp với nhu cầu vật nuôi

Với các giá trị dinh dưỡng chính xác, phần mềm REVEAL cung cấp bảng thành phần dinh dưỡng của nguyên liệu là bảng thành phần mà chúng tôi đã kết nối chính xác với nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi và REVEAL là công cụ duy nhất xem xét đến khả năng của vật nuôi thông qua:
• Hấp thụ năng lượng
• Tiêu hóa acid amin

 

3. Đánh giá nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí quan trọng

Cơ sở dữ liệu lớn mạnh của Provimi giúp khách hàng có thể đánh giá & xếp hạng nhà cung cấp nguyên liệu dựa trên tiêu chí quan trọng như: giá trị dinh dưỡng, chất lượng và chi phí

 

4. Thiết lập các phương án công thức theo nhà cung cấp để giúp đưa ra quyết định

Provimi kết hợp tất cả các dữ liệu lại với nhau và đưa ra các tình huống về thành phần dinh dưỡng của thức ăn tương ứng với các nhà cung cấp khác nhau, dựa vào đó khách hàng có thể chọn cho mình phương án tốt nhất đáp ứng các tiêu chí của chính họ.