Thiết kế khẩu phần và công thức

05/10/2018
Facebook

Bằng cách kết hợp chương trình thiết lập công thức và thiết kế khẩu phần cũng như sự tư vấn từ các chuyên gia Provimi toàn cầu, chúng tôi tổ hợp công thức theo yêu cầu riêng, đáp ứng nhu cầu rất riêng, rất khác biệt của từng khách hàng.

Đội ngũ kỹ thuật của Provimi đã tập trung tìm hiểu các yếu tố dinh dưỡng có ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, hấp thu dưỡng chất và mục đích sử dụng vật nuôi ở từng giai đoạn sản xuất, để thiết kế các khẩu phần và công thức chuyên biệt cho từng giai đoạn và từng nhóm vật nuôi, mà vẫn đồng thời đảm bảo về mặt chi phí cho khách hàng.

Bước 01: Provimi tiến hành tìm hiểu và làm việc chặt chẽ để hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu khách hàng nhắm đến

Bước 02: Chúng tôi kiểm tra và Cải thiện công thức hiện tại hoặc Tổ hợp công thức mới cho khách hàng

Bước 03: Provimi đưa ra các lựa chọn về công thức và các tư vấn để từ đó khách hàng cùng chọn 1 công thức tối ưu

Bước 04: Cuối cùng, chúng tối tiến hành thử nghiệm trên vật nuôi nhằm so sánh, kiểm tra, chứng minh kết quả của công thức mới và công thức hiện tại. Điều này giúp khách hàng có đủ cơ sở dữ liệu để quyết định sử dụng công thức mới do Provimi tư vấn, hay tiếp tục sử dụng công thức hiện tại

Với dịch vụ Thiết kế khẩu phẩn và công thức từ Provimi, khách hàng hoàn toàn yên tâm có thể nhận được công thức thức ăn đặc thù theo yêu cầu