Provimi Việt Nam đạt dấu mốc 6 năm làm việc an toàn

04/12/2019
Facebook

Luôn luôn lấy con người làm trọng, đội ngũ Provimi tại Việt Nam vừa đạt một thành tích nổi bật trong công tác an toàn khi 6 năm liên tiếp không để xảy ra tai nạn!

Ngày 18/5/2019, đồng hồ đếm ngày an toàn tại nhà máy Provimi Việt Nam tại Biên Hòa (Đồng Nai) điểm con số 2.190 ngày (tức tròn 6 năm) không bị dừng lại do tai nạn. Trong niềm phấn khởi chung của Ban Lãnh đạo và đội ngũ nhân viên, ngày 21 tháng 05 năm 2019, tại nhà máy  Biên Hòa, Provimi đã tổ chức một buổi lễ  kỷ niệm thành tích quan trọng này và qua đó, tiếp tục củng cố cam kết nỗ lực làm dày thêm thành tích an toàn trong nhiều năm kế tiếp.

Chúng tôi có được thành tích này là nhờ những nỗ lực to lớn của tập thể và từng cá nhân tại Provimi Việt Nam, khi “lấy con người làm trọng” và “đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên” đã trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi công tác vận hành và kinh doanh của đội ngũ. Cụ thể, những sáng kiến và chương trình an toàn đã được Provimi triển khai hiệu quả trong những năm qua bao gồm:

  1. Tổ chức và điều hành ban EHS một cách hiệu quả thông qua các trưởng nhóm EHS để triển khai cho toàn bộ nhân viên và nhà thầu một cách nhất quán, cập nhật tình hình EHS thường xuyên với Ban Lãnh đạo.
  2. Triển khai sát sao chương trình LIFEsaver theo từng chủ đề tiêu điểm của từng tháng, thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn và chương trình LOTO, lập hàng rào phân cách cứng cho người đi bộ và xe nâng trong nhà máy
  3. Chương trình an toàn dựa trên cải thiện hành vi (BBS): Không ngừng cải thiện hành vi an toàn của nhân viên thông qua đào tạo Safe Start hàng quý, đánh giá mối nguy trước khi thực hiện công việc (PJHA) và áp dụng hiệu quả nguyên tắc SEE-SAY-STOP cho toàn bộ các hoạt động.
  4. Không ngừng cải thiện (CI) một cách quyết liệt và nhất quán thông qua những khác biệt trong triển khai chương trình 6S và liên tục cập nhật các quy trình Vận hành Tiêu chuẩn (SOP), giải quyết tất cả những phát hiện mối nguy từ buổi Stop & Rally for Zero, đảm bảo các thiết bị an toàn luôn trong tình trạng vận hành tốt nhất

Phát biểu tại buổi lễ, ông Akkarit Boontawee, Tổng Giám đốc Provimi Việt Nam và Thái Lan, chia sẻ: “Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân viên Provimi tại Việt Nam đã giúp cho chúng ta đạt được thành tích nổi bật này, chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn về an toàn và củng cố văn hóa an toàn nhằm mục tiêu KHÔNG mối nguy, và giúp cho mọi nhân viên của Provimi Việt Nam mỗi ngày đều trở về với người thân một cách an toàn”.

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng với văn hóa an toàn, những cam kết và nỗ lực của toàn đội ngũ, AN TOÀN TUYỆT ĐỐI sẽ luôn được thực hiện thành công. Cam kết này cũng chính là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và gắn kết đội ngũ, tạo lập môi trường làm việc tiến bộ, và mang lại sự an tâm cho mọi nhân viên khi mỗi ngày họ tới nơi làm việc.

Các chỉ số an toàn đạt mức tuyệt đối từ 18/5/2013 đến 18/5/2019:

RIFR (Tỉ lệ thương tật báo cáo): 0

SIFR (Tỷ lệ thương tích đáng kể do những công việc có rủi ro cao): 0

Provimi